Everything will be okay ~
tags:
#eunhyuk

cr:Rice粒粒米
└ Terms of use → Full copyright goes to the photographer.
Any kind of modification and commercial use is prohibited.

tags:
#...

But if I fall for you, I’ll never recover
If I fall for you, I’ll never be the same

Tired smile

tags:
#junhyung

Nothing better than you

(Source: junness)

tags:
#junhyung

(Source: b2st-nes)

tags:
#...

nabinguyen:

"Em chỉ sợ duy nhất một điều trên cuộc đời này, lỡ như người làm anh hạnh phúc nhất hoá ra không phải là em?"

tags:
#...

- Em ghen là ghen im lặng, ghen xong là chết tình cạn cảm.

- Sao không nói ra.

- Không đáng để nói ra. Nếu thật sự yêu em. Anh sẽ không bao giờ cho ai cơ hội đến gần dù 1 bước. Tự anh biết để người con gái mình yêu ghen với người con gái khác là cảm giác tồi tệ.

—SMS. (via congaicuabien243)
tags:
#eunhae

Video by 日本菲菲

tags:
#donghae

“I’ve always dreamed about this. I’ve dreamed of becoming a singer. It happened. I’ve dreamed of being popular. It happened. I’ve dreamed of acting. It happened.”

tags:
#eunhyuk

cr:-Ryukee蓝胖纸
└ Terms of use → Full copyright goes to the photographer.
Any kind of modification and commercial use is prohibited.